Svalbardreinen – status og kunnskapsbehov

 

En rapport som samler kunnskapen om Svalbardreinen er nå på plass.

 

 

Svalbardreinen er en stedegen nøkkelart på Svalbard og en viktig jaktbar ressurs for lokalbefolkningen. Svalbardreinen har i årtier vært gjenstand for forskning og overvåking fra mange ulike aktører og forskningsmiljøer. Selv om «reinsdyrforskerfamilien» på Svalbard ikke består av veldig mange aktører så er likevel forskningen og overvåkingen spredt mellom miljøer og kan noen ganger fremstå som fragmentert.

 

De siste årene har forskere gjennomført en rekke store prosjekter som har bidratt til å samle fagmiljøene og lage tettere bånd til både forvaltning og frivillige organisasjoner. I prosjektet ønsket vi å bruke denne positive utviklingen til å styrke samarbeidet og kunnskapsgrunnlaget for svalbardreinen. Derfor har samtlige aktører innen forskning og forvaltning gått sammen om å lage rapporten «Svalbard reindeer: A status report». Rapporten oppsummere og gjør tilgjengelig på en mer populær måte kunnskap om svalbardreinen, avdekker kunnskapsmangler og påpeker forsknings- og overvåkingsbehov.

 

Vedlagt rapporten er det også en fil til ENDNOTE biblioteket som ble bygget i forbindelse med rapporten. Den inneholder alle referanser fra tidlig 1800 tallet til i dag om svalbardreinen. Åshild Ønvik Pedersen kan kontaktes for tilgang til bibliotek inkl. alle artikler.