Restprodukter fra Svalbard bryggeri bidrar nå til varme i Longyearbyen

I bryggeriproduksjon produseres det en stor mengde avfall i form av biomasse (mask)

 

Denne massen ønsket Svalbard bryggeri å benytte til å produsere energi, på en miljøvennlig måte.

 

Med støtte fra fondet har de nå installert et forbrenningsanlegg som i tillegg til å varme opp egne lokaler, kan bidra med varmtvann til fjernvarmenettet i Longyearbyen.

 

Les mer om prosjektet i vedlagte rapport.