Prosjekt:

Listen, connect and conserve

Norsk Polarinstitutt har fått midler til prosjektet «listen, connect and conserve»

 

Prosjektet hadde to hovedmål. Det første var å skape et arktisk akustisk nettverk som knyttet sammen forskere som arbeider med lyd, og deres respektive forskningssteder innenfor en sirkumpolar ramme, for å fremme samarbeid, og samarbeid for å få innsikt i havstøy og virkningene av klimaendringer på arktiske sjøpattedyr. Det andre målet med prosjektet var å lære mer om utbredelsen av sjøpattedyr i norsk høyarktis i sammenheng med skiftende lydlandskap, og de endrede miljøforholdene som de opplever med klimaendringer, ved å bruke akustiske registreringer.