Prosjekt:

Krigsminnene rundt Longyearbyen

 

Svalbards Miljøvernfond har gitt støtte til tilstandsvurdering og sårbarhetsanalyse for krigsminner i nærheten av Longyearbyen

 

Krigsminnene på Svalbard forteller en viktig del av krigshistorien, både nasjonalt og internasjonalt, men det er ikke så lett å bli klar over denne historien om man ikke kjenner til de fysiske sporene. Dersom det legges til rette for det, kan flere av Longyearbyens krigsminner bli en kilde til opplevelser og folkeopplysning. Slik kan de bidra til å oppfylle myndighetens mål om at reiselivet på Svalbard skal være mest mulig bærekraftig og i tråd med miljømålene for Svalbard, og kanaliseres til områdene rundt de større lokalsamfunnene

i Isfjordområdet.

 

Så er spørsmålet: hva tåler krigsminnene av besøk og eventuell tilrettelegging? Dette prosjektet har sett på noen av krigsminnene i – og i nærheten av Longyearbyen. Krigsminnene ble undersøkt sommeren 2017 og vurdert med hensyn til teknisk tilstand og sårbarhet.