Prosjekt:

Isbjørnkonflikter på Svalbard – hvor, hvor ofte og hvordan? Og hvor farlige er de?


Foto: Børge Damsgård

 

Kan vi forstå forholdet mellom isbjørn og menneske på en måte som gjør at vi unngår konflikter på Svalbard? Treffer vi ofte på isbjørn ute på tur? Når er isbjørnen farlig? Bør vi endre rutinene for å skremme isbjørn vi kommer i nærkontakt med? Dette var sentrale spørsmål i prosjektet CONBEAR.

 

Antallet konflikter mellom isbjørn og folk forventes å øke på Svalbard. Dette skyldes en større menneskelig aktivitet i områder med isbjørn, og at isbjørn bruker mer tid på land og ender adferd som en følge av klimaendringer og mindre sjøis.

 

Prosjektet Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) hadde som mål å få en bedre forståelse for konflikter mellom isbjørn og menneske på Svalbard, ved å skaffe kunnskap og erfaringer som kan bidra til å redusere antall interaksjoner, og redusere effektene av slike dersom de oppstår.

 

I løpet av mer enn 18 tusen persondøgn og over to tusen feltdager i to år var det omtrent 4% daglig sannsynlighet for å møte isbjørn. Resultatet varierte mellom nesten null og >50% i ulike områder på Svalbard, med høyest antall i juni til august. En fjerdedel av observasjonene ble definert som interaksjoner, tilsvarende <1% av feltdagene, og fire av disse ble klassifisert som konflikt og isbjørnangrep.

 

Studien viser at det er relativt liten sjanse for interaksjon med isbjørn på Svalbard, og tallene samsvarer med internasjonale erfaringer. Hvis interaksjonene skjer er det få som utvikler seg til en konflikt med fare for menneske eller dyr.

 

Vi testet også ut flere metoder for å oppdage eller skremme isbjørn, inklusiv bruk av termisk kikkert, gummikuler og elektrisk gjerde. En videre utviklingen av kunnskap om isbjørnsikring er nøkkelen til å redusere antallet interaksjoner og hindre frykt eller skader.