Ingen tildeling i 2021

Styret har besluttet at det ikke tildeles midler fra Svalbards miljøvernfond i 2021.

 

Alle tildelinger fra fondet som gjøres innenfor ett år baserer seg på inntektene samme år. Inntektene til fondet er betydelig redusert på grunn av koronapandemien og styret har derfor besluttet at fondet ikke foretar tildeling av midler i 2021.

 

Søknadene som kom inn ved vårens søknadsrunde og deretter ble overført til denne høsten vil få avslag. Vi gjør oppmerksom på at søknadene ikke er vurdert og det oppfordres til å sende søknadene på nytt ved neste søknadsrunde.

 

Utlysning for neste søknadsrunde blir lagt ut på nettsiden og i Svalbardposten i begynnelsen av januar og søknadsfrist blir 1. februar.