Prosjekt:

Informasjonsskilt i Ny-Ålesund

 

Svalbards miljøvernfond har støttet innkjøp av nye infoskilt i Ny-Ålesund

 

I Ny-Ålesund henstilles det til å kun bevege seg på vei og plankestier. Bakgrunn for begrensningen av ferdsel er fuglereservat, forskningsinstrumenter og sårbare kulturminner og tundravegetasjon. ferdselsrestriksjoner gjelder både for fastboende og besøkende.

 

20 stk informasjonsskilt er utformet og produsert av Arkeoplan. Skiltene ble transport til Ny-Ålesund i desember 2020 og ligger pt. lagret i påvente av montering våren/sommeren 2021.

 

Av hensyn til fuglefredningsområder, tundravegetasjon, kulturminner og instrumentområder for forskning tett inntil bebyggelsen, er det særskilt viktig å informere om ferdselsrestriksjoner i Ny-Ålesund. Informasjonsskiltene er i vesentlig grad forventet å bidra til redusert uønsket og skadelig ferdsel/påvirkning. Som følge av dette er skiltingen vurdert med stor miljøgevinst og derved vesentlig betydning for miljøforvaltningen internt i byggesonen.