Her er høstens søknader til Svalbards miljøvernfond

 

Svalbards miljøvernfond har mottatt 53 nye søknader om støtte til miljøvernprosjekter på Svalbard. Det totale søknadsbeløpet er på ca 47 millioner kroner.

 

 

Fristen for å søke om tilskudd gikk ut 15. september og det er stor variasjon i type tiltak og søknadsbeløp. Selv om antall søknader var noe færre enn ved de siste søknadsrundene, er totalt omsøkt beløp høyere enn noen gang. Svalbards miljøvernfond har ca 7 millioner kroner disponibelt til prosjektstøtte høsten 2019, så det blir en hard prioritering av søknader.

 

Behandlingen av søknadene er igang og søknadene skal til faglig vurdering hos Sysselmannen, Riksantikvaren (kulturminner), Miljødirektoratet (miljøvern) og Svalbard Science Forum. For å få tildelt støtte er det viktig at søknadene oppfyller nødvendige kvalitetskriterier og er i tråd med formål og prioriteringer for 2019.

 

Styret i Svalbards miljøvernfond vedtar hvilke søknader som får tilsagn om støtte. Tildelingen offentliggjøres i styremøte 21. november.

 

Vedlagt en oversikt over søkere, prosjekter, søknadsbeløp og totale prosjektkostnader. Alle søknader er offentlig tilgjengelige. For innsyn kan en benytte innsynsløsningen i søknadsportalen. Det tas forbehold om feil i oversikten på dette tidspunkt.