Prosjekt:

Helhetlig handlingsplan for Gruve 2B

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til tilstandsrapportering av gruve 2B

 

NIKU og Multiconsult fikk august 2017 i oppdrag fra SNSK om å utarbeide en tilstandsrapport av daganlegget på Gruve 2B. Prosjektet har resultert i at SNSK har fått belyst mange av de utfordringene, som det er i forbindelse med istandsetting og vedlikehold av daganlegget i gruve 2B.

Det foreligger nå en fullverdig tilstandsrapport som gir SNSK mulighet til å planlegge fremtidige tiltak, hvilket er helt avgjørende for å kunne forvalte drifte og vedlikeholde daganlegget i gruve 2B på en god måte.