Prosjekt:

Fortsatt registrering av gjenstander i Ny-Ålesund

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til registrering av gjenstander på Ny-Ålesund museum.

 

I denne omgangen har det i hovedsak blitt registrert gjenstander knyttet til Sykehus, tannlege og legetjenesten i Ny-Ålesund i gruvetiden. De større gjenstandene har blitt registret tidligere, og i 2019 gjenstod de minste gjenstandene. Dette har vært et møysommelig og detaljorientert arbeid da gjenstandene ikke alltid har vært av det største slaget. Det er bla. registrert medisinske glass, kirurgisk munnbind, tannlegebor, sprøyter osv.

 

Til sammen ble det registrert 109 unike gjenstander, og flere gjenstander har fått revidert informasjon. Dette, å få registrert og systematisert museumssamlingen, er et viktig arbeid for å ivareta både historien og løse kulturminner.