Prosjekt:

Dynamic Svalbard Coastline (DynaCoast)

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til utarbeidelse av kystmorfologiske løsmassekart

 

Kystsonen på Svalbard er dynamisk og endrer seg raskt. Dette ses i form av kysterosjon i nærheten av infrastruktur og kulturminner, sedimenttilførsel fra elver og skredprosesser, der påvirker lys- og bunnforhold i fjorden, samt endringer i våtmark og tidevannflater, der er viktige levesteder. I tillegg til endringer i dagens kystsone forventer vi at fremtidige klimaendringer vil ha stor betydning for disse områder, der påvirkes av økt bølgeaktivitet ved mindre sjøis og økt sedimenttransport når elever er åpne lengre og har større vannføring. Til nå har der ikke eksistert kart med fokus på landformer og prosesser i kystsonen, og dermed heller ingen baseline for fremtidige endringer.

 

I DynaCoast har vi produsert kystmorfologiske løsmassekart i 1:30:000 eller høyere oppløsning for kystsonen i Isfjorden. Kart publiseres løpende som pdf-filer på svalcoast.com. Den tilhørende geodatabase lagres på UNIS og er tilgjengelig for forvaltningsformål eller forskningssamarbeid.

 

Prosjektet har hatt fokus på å utvikle et rammeverk for fremtidig kystsonekartlegging, inklusiv tekniske detaljer i form av klassifikasjon, beskrivelse og arbeidsrutiner og opprettelse av SVALCOAST science HUB (svalcoast.com), der er tenkt som en dynamisk portal for informasjon om kart, data og forskningsresultat for kystprosesser, sedimenter og landformer på Svalbard. Noe som etterlyses i beskrivelser av kunnskapsbehov for arealforvaltning og forskning på Svalbard.