Prosjekt:

Digital læringsarena for arktisk biologi

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til utvikling av en digital læringsarena for arktisk biologi

 

UNIS har bygget en kunnskapsarena gjennom en samling nettsider de har kalt «Learning Arctic Biology» (https://www.learningarcticbiology.info/). Her finner du informasjon knyttet til arktisk terrestrisk biologi, med eksempler fra Svalbards natur.

 

Målet har vært å bruke et strandet bokprosjekt til å presentere kunnskap på andre måter enn i en bok. Det er blant annet laget et sett med virtuelle feltguider (VFGer) så du kan digitalt besøke ulike lokasjoner, bevege deg i terrenget, og få korte beskrivelser av karakteristiske planter og dyr fra området (https://360.learningarcticbiology.info/). De har også knyttet praksiserfaringer fra studentene til «Learning Arctic Biology», hvor de deler tanker om hva de lærer ved å jobbe som biologer, og biologiens relevans i en samfunnssetting (https://blog.learningarcticbiology.info/).

 

«Learning Arctic Biology» er bygget opp slik at denne digitale læringsarenaen kan utvides stegvis, og de jobber nå kontinuerlig med å legge ut mer materiale. Målet er at «Learning Arctic Biology» skal bli en omfattende faglig digital kunnskapskilde og læringsarena for generell arktisk biologi.