Prosjekt:

Byrydding

 

Svalbards miljøvernfond har gitt støtte til opprydding i Longyearbyen

 

Det har blitt ryddet 66 tonn avfall fra byen. Både fra bydugnad, sommerrydding ungdom, samt en del herreløst avfall bla. fra småbåthavna og Hotellneset, som har vært hensatt i lang tid.