Årsrapport 2023

Tildelingsbrev for Svalbards miljøvernfond fastsetter at årsrapport for virksomheten, samt revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal publiseres på nettsiden.

 

Årsrapporten og revisjonsberetningen kan lastes ned fra menyen på venstre side. Revisjonsberetningen publiseres når den mottas fra Riksrevisjonen.