Årsrapport 2022

Tildelingsbrev for Svalbards miljøvernfond fastsetter at årsrapport for virksomheten, samt revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal publiseres på nettsiden. Årsrapporten og revisjonsberetning kan lastes ned fra menyen på venstre side.