Årsrapport 2021 og revisjonsberetning

Tildelingsbrev for Svalbards miljøvernfond fastsetter at årsrapport for virksomheten, samt Revisjonsberetningen fra Riksrevisjon skal publiseres på nettsiden. Dokumentene kan lastes ned fra menyen på venstre side.