Prosjekt:

Aliens on the Svalbard beach


Foto: Wageningen Marine Research

 

Svalbard miljøvernfond har støttet undersøkelser om tilstedeværelse av fremmede arter på Svalbards strender.

 

Svalbards strender er kanskje ikke så utilgjengelige som de ofte antas å være. Regelmessig menneskelig aktivitet skjer over hele øygruppen, hovedsakelig i form av turisme, forskning,
fiskeri eller skipsfart. Risikoen for at fremmede arter innføres via menneskelig transport er derfor en bekymring for miljøet. Etter hvert som klimaendringer får havis til å smelte og tidligere blokkerte passasjer åpner seg, vil menneskelig besøk bare øke, og med det sannsynligheten for introdusere fremmede arter.

 

Dette forskningsprosjektet har undersøkt og karakterisert 16 forskjellige strender over hele Svalbard, analysert strendenes egenskaper og vurdert sannsynligheten for at marine fremmede arter skal kunne introduseres på stedet.