Prosjekt:

AECO Off Vessel Risk Assessment Tool (O-VRAT)

 

Svalbards miljøvernfond har gitt AECO støtte til utvikling av en app for risikoanalyse og sårbarhet ved ilandstigninger.

 

O ‐ VRAT-appen lar den ansvarlige personen på et ekspedisjonscruiseskip gjennomføre en risikovurdering og adressere eventuelle avbøtende tiltak rundt sikkerhet, miljø og kulturminner ved ilandstigning.

 

Det antas at denne prosessen kan øke kunnskapen og bevisstheten til feltpersonalet dermed sikre ilandstigningssteder mot utilsiktede konsekvenser som følge av besøk. Appen er ment som et verktøy for at risikovurderinger rundt ilandstigning blir gjennomført og logget.