Prosjekt:

Actic Alien Species – risks, trends and pathways

 

Svalbards miljøvernfond har gitt midler til undersøkelser om fremmede arter i Arktis.

 

Fremmede arter er definert som arter introdusert av mennesker, med vilje eller ved et uhell, utenfor områdene der de normalt forekommer. Noen ganger har fremmede arter egenskaper som betyr at de truer lokal fauna eller flora, de blir invasive. Kunnskap om fremmede arter i Arktis er fortsatt begrenset, men det er et økende fokus på å forstå hvordan de blir transportert til Arktis fra omkringliggende områder og hvordan de påvirker den lokale arten.

 

I dette prosjektet har vi sett på hvordan fremmede arter kommer til Svalbard og om de er i stand til å etablere seg med et varmere klima.

 

Resultatene er relevante for forvaltningen, som har ansvar for å overvåke og kontrollere fremmede arter på Svalbard.