Sammen bevarer vi miljøet på Svalbard

Svalbards miljøvernfond er opprettet for å bevare og beskytte øygruppens rike naturmiljø og unike kulturminner.

Dette kan midlene brukes til

 

Fondets midler skal brukes til beste for miljøet på Svalbard, for eksempel til informasjons- og opplæringstiltak, for å kartlegge eller undersøke miljøtilstanden, eller for skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.

 

Les mer om formålet

Rødsildre. Foto: Anne-Line Pedersen

Nyheter

Reinen på Svalbard var nesten utryddet ved begynnelsen av 1900-tallet. Den ble ikke fredet før det nesten var for seint. Men nå er den tilbake for fullt, og øygruppen har rundt 22 000 reinsdyr. Foto: Tommy Dahl Markussen

Svalbard

1 330 930

Tilreisende siden 1. april 2007